Schunk

Schunk

SCHUNCK

SCHUNCK* is een multidisciplinaire culturele instelling in Heerlen. Bibliotheek & Educatie. Architectuur. Beeldende Kunst & Muziek. Dans, Film & Theater.

Situatie

SCHUNCK* kent verschillende afdelingen waarvoor ik n.a.v. de vragen van de afdelingshoofden verschillende sessie heb begeleid, gaande van

Continue reading
Continue reading...