mindset header2d

Kernwaarden

Kernwaarden helpen ons om in contact te blijven met waar het écht om gaat: betekenisvol leven en onbevreesd onze eigen weg kiezen.

Kernwaarden vormen een ijkpunt in ons bestaan, ze geven richting en zijn onmisbare bakens in roerige tijden. Ik onderzoek altijd eerst met mensen en organisaties wat hun belangrijke kernwaarden zijn en daag ze uit om die glashelder te maken. Het is cruciaal om eerst te weten waar je voor staat en wat je wil uitdragen en delen. De ervaring leert dat het aanscherpen of vernieuwen van de kernwaarden direct uitnodigt tot ander gedrag.

De kernwaarden van waaruit ik werk zijn:

Presence vergroot ons bewustzijn.

Presence is de manier waarop we afgestemd zijn op wie we in essentie zijn, en wat het doel is van ons leven. Het brengt ons in contact met het potentieel van het moment en vanuit daar krijgen we toegang tot het grootste en mooiste in ons. Het verbindt ons met de energie die nodig is om veranderingen te laten plaatsvinden.

Energie doet leven.

Energie is de brandstof van de mens; we vonken erdoor aan, het geeft ons meer lef en maakt ons initiatiefrijker. Het is belangrijk om te ervaren waar onze energie zit, wat ons in beweging brengt en wat zich van daaruit wil ontvouwen. Er komt energie beschikbaar wanneer mensen ontdekken dat zij overeenkomstige ambities hebben en wanneer zij zich daarop met elkaar verbinden.

Verbinding geeft kracht.

Samen bereiken we meer. Leven vanuit verbinding met onszelf, met anderen, met de natuur, met ideeën, voedt onze nieuwsgierigheid en geeft vertrouwen dat we er niet alleen voor staan. Verbinding genereert kracht en vergroot ons vermogen om nieuwe dingen daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Als we ons verbinden geldt niet 1+1=2 maar 1+1=11, of zelfs meer!

Creativiteit verruimt onze blik.

Creativiteit staat voor het doorbreken van vaste patronen, zodat we op een andere manier naar dingen kunnen kijken. Als we openstaan voor nieuwe ideeën en andere bronnen van informatie, hebben we meer mogelijkheden om problemen op vernieuwende manieren op te pakken en op te lossen. Creativiteit is een proces van experimenteren, van proberen en falen. En weer proberen. Iets nieuws ontstaat bij gratie van voortbouwen op wat wel werkt en achterlaten wat niet werkt. Om een nieuwe weg te vinden moeten we bereid zijn te zoeken en te onderzoeken.