Allies Swinnen coach

Over Allies

Als bevlogen kunstprofessional ben ik al meer dan vijfentwintig jaar actief in verschillende gebieden van de kunst- en cultuurwereld, zowel op strategisch als inhoudelijk niveau. In deze jarenlange ervaring heb ik kwaliteiten ontwikkeld in:

  • het verbinden van verschillende partijen en domeinen
  • het aanjagen en begeleiden van veranderingsprocessen
  • het inzetten van experts en gebruiken van creatieve werkvormen
  • het initiëren en mee-ontwikkelen van cultuurplatforms en netwerken
  • het ontwikkelen en managen van projecten en programma’s

Ik ben opgeleid als:
Mind-Body Coach/Trainer, Transformational Presence Coach, Dansdocent, NLP Practioner en Master, Trance Coach en Master Communicator.

 

Video afspelen

In mijn werkwijze komen verschillende stromingen samen:
Art of hosting, Appreciative Inquiery, Zelfsturing en Heelheid in organisaties, Embodied Learning en Negotiation training.

Wat opdrachtgevers zeggen:

Over Allies Swinnen en haar rol in het begeleiden van een viertal organisaties in opdracht van Kunstbalie
(Nu Kunstloc Brabant ).

Allies Swinnen heeft als coach een viertal organisaties begeleid bij het tot stand brengen van (lokale) platforms cultuureducatie of participatie. Dit traject heeft ze gedaan in opdracht van Kunstbalie omdat deze partijen financiële middelen hadden ontvangen om een platform op te zetten. De vier organisaties hebben elk hun eigen ontwikkeling doorlopen. Allies heeft als coach gewerkt aan het versterken van deze partijen afzonderlijk maar zeker ook aan het samenbrengen van kennis en het elkaar inspireren.
Als coach is zij in staat om projecten te begeleiden van zowel een burgerinitiatief, een vereniging, een cultureel centrum of willekeurig welke andere partij. Ze verstaat de taal en begrijpt wat concreet nodig is om een resultaat te bereiken.

Ik ken Allies als iemand die vanuit een enorme bevlogenheid werkt voor het veld. Zij is gedreven door innovatie en zet dit in om het culturele veld te versterken. Dit kan zijn door trajecten gericht op beleidsontwikkeling, het opzetten van platforms alsook het deelnemen aan adviescommissies van subsidieregelingen.

Zij heeft door haar diverse werkzaamheden in Brabant en daarbuiten een groot netwerk en veel kennis van de sector. Allies kan hierdoor ook snel verbindingen leggen.Naast deze opdracht werken wij nauw samen met Allies op meerdere fronten zowel op het gebied van kunsteducatie als kunstbeoefening.

Marieke de Wolf – Hoofd Kunstbeoefening en Communicatie

 
Over Allies Swinnen en haar rol als innovator bij MIK – centrum voor de Kunsten

Allies Swinnen heb ik ervaren als een prettig persoon in de omgang, betrouwbaar en zeer bekend met de culturele sector. Een sterke kwaliteit van Allies is om met een open vizier en volle overtuiging naar mogelijkheden te kijken, die passen binnen een veranderende omgeving. Hierbij maakt zij gebruik van haar brede netwerk en weet zij op een overtuigende en vriendelijke manier partijen te verbinden en in beweging te krijgen, waarbij zij het doel niet uit het oog verliest. Op een natuurlijke manier begeleid Allies personen (of werkgroepen) om samen nieuwe allianties aan te gaan / nieuwe ideeën met elkaar te onderzoeken.
Binnen (voormalig) MIK heeft Allies deelgenomen aan diverse werkgroepen (afdeling beeldend, dans, muziek, Urban project) en docenten gestimuleerd een samenwerking aan te gaan.
Ten tijde van de organisatieverandering binnen MIK heeft Allies een zorgvuldige en waardevolle bijdrage geleverd in het proces. Als projectleider en coach heeft zij begeleiding geboden aan een nieuw managementteam in een veranderende omgeving. Allies was daarbij een stevige sparringpartner en constructieve criticus, die daar waar nodig een heldere spiegel voor weet te houden
.

 

Over Allies Swinnen en haar rol in het ontwikkelen van een cultuurplatform voor de gemeente Cranendonck.

Tijdens de ontwikkeling van een cultuurplatform voor de gemeente Cranendonck heb ik als lid van de werkgroep Allies Swinnen leren kennen als een zeer positief en optimistisch ingestelde persoon. Deze eigenschap is bijzonder waardevol in een traject waar mensen afwachtend, mogelijk afkeurend en negatief ingesteld zijn en dus geënthousiasmeerd moeten worden. Haar consequente positieve houding en vasthoudendheid helpen om bij mensen geloof in het doel te doen groeien.
Haar duidelijke ervaring in het werkveld, met een groot netwerk, versterkt dit geloof. Ze weet welke zaken nodig zijn om een beoogd doel te realiseren en zorgt in de loop van een traject dat deze zaken er vanuit de betrokkenen zelf komen. Door de betrokkenen actief deel te laten nemen en zich taken toe te laten eigenen, creëert ze draagvlak, verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij de deelnemers. Het wordt hun project.
Bij het vergaren van de benodigde zaken hanteert zij verschillende creatieve werkvormen. Met deze werkvormen verzamelt de groep de informatie, teksten en beelden die nodig zijn voor het samenstellen van een product. De werkvormen hebben echter tevens als meerwaarde dat mensen elkaar leren kennen en gaan samenwerken. Hiermee wordt op deze manier ook een basis gelegd voor de samenwerking in de toekomst tussen de betrokkenen die het product gaan dragen. Zowel bij de werkvormen als bij de discussies functioneert Allies als een goede gespreksleider, die de discussie bij het onderwerp van dat moment weet te houden. 

Nicole van Hamond -Kunsthistoricus en lid werkgroep Cultuurplatform Cranendonck