SCHUNCK

SCHUNCK* is een multidisciplinaire culturele instelling in Heerlen. Bibliotheek & Educatie. Architectuur. Beeldende Kunst & Muziek. Dans, Film & Theater.

Situatie

SCHUNCK* kent verschillende afdelingen waarvoor ik n.a.v. de vragen van de afdelingshoofden verschillende sessie heb begeleid, gaande van 1 tot 4 sessies.

SCHUNCK* is een multidisciplinaire culturele instelling in Heerlen. Bibliotheek & Educatie. Architectuur. Beeldende Kunst & Muziek. Dans, Film & Theater.

Situatie

SCHUNCK* kent verschillende afdelingen waarvoor ik n.a.v. de vragen van de afdelingshoofden verschillende sessie heb begeleid, gaande van 1 tot 4 sessies.

Vraag 1

Inspiratiesessie én een minitraject doen met de denktank ‘muziek & dans’ van SCHUNCK om tot nieuw en vernieuwend aanbod te komen. Prikkelen en inspireren van de denktank en het zich betrokken laten voelen bij het transitieproces waar SCHUNCK* in zit. Helder krijgen van hun wensen en
ideeën én deze vertalen in een fris, aansprekend en concreet aanbod.

Aanpak

Mijn inzet is gericht op het begeleiden van het proces via de stappen van cocreatie. Ik prikkel en help de denktankleden o.a. via de inbreng van creatieve doe- en denkopdrachten die verbeelding opgang zetten, nieuwe wegen laten zien, andere impulsen geven en onverwachte verbanden leggen. Zo ontwikkelen en genereren zich ideeën, krijgen ze concreet vorm en vindt een eerste toets op haalbaarheid plaats.

Vraag 2 

Moderen van bijeenkomsten die SCHUNCK* organiseert voor het onderwijs, culturele instellingen en zelfstandige cultuuraanbieders waarin de voortgang en het delen van de stand van zaken rondom het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) centraal staat.

Aanpak 

Mijn inzet is erop gericht om de bijeenkomsten te leiden en aanwezigen op een interactieve manier(*) te betrekken bij de verschillende programma-onderdelen en vragen op te halen die jullie als initiatiefnemers direct kunnen beantwoorden of die jullie kunnen meenemen in de verdere uitwerking van de CmK aanpak voor de komende vier jaar.

(*) Hiervoor ontwikkelde ik een speciaal PIT-werkblad, een A3 infoblad met op de achterzijde korte doe-opdrachten en ruimte voor eigen (aan-) tekeningen.

Vraag 3

Begeleiden van een evaluatie en vooruitblik sessie voor het team van de afdeling Publiek en Informatie bij SCHUNCK. Het betreft medewerkers (suppoosten, balies, front office bibliotheek) die in direct contact staan met klanten en publiek.
Positief motiveren en betrokkenheid creëren bij medewerkers is gewenst. Directe en concrete input ophalen voor nog te plannen inhoudelijke bijeenkomsten dienen de opbrengst van deze sessie te zijn.

Aanpak

Mijn inzet is gericht op enerzijds terugblikken op het voorbije jaar met als belangrijkste vragen: wat gaat er sinds de reorganisatie goed maar ook waar lopen medewerkers tegenaan, wat zien en ervaren zij als belemmerend of succesvol en waarom. Hiervoor gebruik ik de Wall of Wander (the WOW).
Anderzijds begeleid ik het team in het meedenken over en het reageren op de inhoudelijke vooruitblik en plannen naar volgend jaar. Reflecterende vragen, visualiseren van eigen ideeën plus het interactief ophalen van ieders eigen inbreng en drijfveren staan hierbij centraal.