interactief header2

Interactief

Vanuit mijn rol als facilitator en coach werk ik altijd interactief en met veel energie.

Ik geef structuur door een mix van participatieve instrumenten en creatieve werkvormen in te zetten. Ik daag mensen uit om buiten de kaders te treden. Via spontane associaties, intuïtieve afslagen of onvoorspelbare omwegen, kijken we wat zich wil ontvouwen en wat ons in beweging brengt; letterlijk en figuurlijk.

Keer op keer creëer ik een omgeving waarin deelnemers leren om ruimte en vertrouwen aan elkaar te geven en te ontvangen. Een omgeving waarin creativiteit wordt geprikkeld om op andere inzichten en handelingsstrategieën te komen, waardoor nieuwe verbanden zich laten zien of een nieuw perspectief wordt ontdekt.

Participatieve benadering.

Veranderingen en mooie dingen gebeuren niet vanzelf. Het kan een hele opgave lijken om een omgeving te scheppen waarin creatief denken en innovatie floreren. Gelukkig zijn er tal van manieren om op andere inzichten en handelingsstrategieën te komen. Ik maak gebruik van beproefde methodes uit gamestorming, appreciative inquiry, transformational presence en tal van kunstzinnige en creatieve werkvormen. Dit maakt het makkelijker dan je denkt!

Wie kiest om met mij te werken, kiest voor samen. Samen-ontdekken, samen-handelen, samen-creëren, samen-spelen, samen-manifesteren. De interactieve aanpak staat altijd in dienst van een uitkomst die gezamenlijk wordt gedragen. Welke uitkomst dat is, staat bij aanvang open. Wat er zich tijdens het werkproces ontvouwt, bepaalt voor een groot deel de opbrengsten.