header faciliteren2a

Faciliteren

Faciliteren is het begeleiden van een veranderproces, waarbij gestart wordt vanuit datgene wat er is en vanuit wat werkt in dat wat er is.

Als facilitator werk ik niet met kant-en-klare oplossingen, maar vanuit de overtuiging dat mensen zelf het beste weten wat belangrijk is om succesvol te zijn.
Ik begeleid mensen naar deze ‘eigen wijsheid’, en breng ze naar hun gemeenschappelijke ambities waarmee ze kunnen vooruit bewegen, vernieuwen of veranderen. Vanuit mijn jarenlange ervaring is me duidelijk geworden dat veel ‘zaken’ kunnen veranderen, maar dat ‘echte’ verandering pas gebeurt als mensen bewust kiezen om van binnenuit (mee) te bewegen. Kiezen om persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen manifestatiekracht te gebruiken om (mee) te bewegen.

Om te kunnen bewegen is energie nodig. Ik meester een ruim scala aan technieken om mensen te laten voelen waar hun energie zit en die te activeren voor een gezamenlijk gedragen doel. Want verbinding genereert kracht en vergroot ons vermogen om nieuwe dingen daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Als we ons verbinden geldt niet 1+1=2 maar 1+1=11, of zelfs meer.

Als facilitator ben ik inzetbaar op de volgende gebieden:

  • kick-off’s en break states verzorgen tijdens seminars en events.
  • hosten van bijeenkomsten voor zeer diverse groepen met werkvormen als World café, Open space en Gamestorming.
  • faciliteren van verandertrajecten, altijd op maat, praktisch en vanuit een creatieve insteek.
 

Kick-off’s en Breakstates

Start uw seminar of event met de juiste mindset en vol energie. 

Ik verzorg kick-off’s en breakstates voor groepen van enkele tientallen tot duizend mensen. Met enthousiaste presentatie, activerende oefeningen en begeleide interactie met de zaal, breng ik alle deelnemers in beweging en creëer op een speelse en uitnodigende manier de juiste mindset voor de rest van uw seminar of event. Een goed begin is het halve werk! Met een actieve, energieke en bewuste starthouding staan deelnemers opener voor alles wat u daarna doet.

Ontdek wat ik voor jouw organisatie kan doen. 

Hosten bijeenkomsten

Breng gezamenlijke ambities in kaart en maak met gebundelde krachten een stap voorwaarts. 

Ik ben als host inzetbaar bij alle bijeenkomsten waarbij het van belang is dat diverse partijen tot een gemeenschappelijke ambitie komen en na de bijeenkomst energiek aan de slag willen met gevonden oplossingen. Als host draag ik geen antwoorden aan, maar faciliteer het proces waarbij de deelnemers hun eigen antwoorden vinden. Ik breng mensen in beweging en creëer een actieve betrokkenheid door te enthousiasmeren en direct in te spelen op wat zich aandient. Door met elkaar in afstemming te gaan en informatie te delen, ontsluit zich een collectieve intelligentie. De praktijk leert dat de opbrengsten vaak verrassend zijn en praktisch uitvoerbaar. Het doel is om na de bijeenkomst een frame te hebben, waarbinnen alle partijen de verantwoordelijkheid kunnen nemen om de eigen manifestatiekracht in te zetten om een gemeenschappelijke ambitie waar te kunnen maken.

Ik werk als host o.a. met de principes van World café, open space en gamestorming.

Ben je nieuwsgierig geworden, heb je vragen?

Schunk

Schunck kent verschillende afdelingen waarvoor ik als host verschillende sessies begeleide waarbij ik o.a. gebruik maakte van de Wall of Wonder (WOW), Cocreatie en een zelf ontwikkelt PIT-werkblad.

Lees verder »

DNA van Apeldoorn

Tijdens een bijeenkomst ‘DNA van Apeldoorn’ zette ik gamestorming in om deelnemers met elkaar in gesprek te brengen en de belangstelling te peilen voor een proefproject rondom talentontwikkeling. 

Lees verder »

Faciliteren verandertrajecten

Duurzame verandering ontstaat niet door het veranderen van ‘dingen’ maar van attitudes.

Duurzame verandering begint altijd van binnenuit. Als facilitator van verandertrajecten kom ik het best tot mijn recht bij organisaties die verandering niet van bovenaf willen opleggen, maar wensen dat die van binnenuit gedragen wordt. Via waarderend onderzoeken creëer ik bij de deelnemers een persoonlijke betrokkenheid die hun eigen motivatie en verantwoordelijkheid activeert. Om beweging op gang te brengen en krachten te bundelen, gebruik ik diverse instrumenten die de verbeelding, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid prikkelen. Mijn aanpak is energiek, vaak onconventioneel en wordt altijd op maat uitgevoerd.

Ik ben o.a. getraind in Art of Hosting waarbij ik creatieve werkvormen inzet om de inbreng van iedereen te stimuleren en tot gezamenlijke opbrengsten te komen. Mijn kunstprofessional mindset is hierbij leidend. Ik werk graag met World Café, Cocreatie, Appreciative Inquiry, Open Space, Gamestorming en Embodied Learning.

Ben je nieuwsgierig geworden, heb je vragen?

Cultuurnetwerk Roosendaal

Met burgers bouwen aan cultuurbeleid. In de gemeente Roosendaal moest een nieuwe cultuurvisie en cultuurnota komen. Ik koos voor een radicaal transparante aanpak voor Cultuurnetwerk Roosendaal

Lees verder »

H19

In april en juni 2016 vonden twee kantelsessies plaats met de directeur | bestuurder waarin duidelijk werd dat H19 na de afronding van een bezuiniging van 52% een nieuwe koers vaart die om innovatie en herinrichten van de organisatie vraagt.

Lees verder »